Kursi un apmācība

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA Kursi un apmācība SIA „Valtera protēžu laboratorija” veic jauno speciālistu apmācību. Ar savu pieredzi un zināšanām acu protēžu izgatavošanas specifikā dalās VPL galvenais okulārists Valdis Valters. Apmācību kalendārs tiek gatavots.

Artificial Eyes-Motility Improvement by Use of Muscular-Scleral<br>Fixation to the Hydroxyapatitesilicone Orbital Implants. First Results

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA Artificial Eyes-Motility Improvement by Use of Muscular-Scleral Fixation to the Hydroxyapatitesilicone Orbital Implants. First Results Valters’ Prosthesis Laboratory SIA “Valtera protēžu laboratorija“ (Valters’ Prosthesis Laboratory) is the only high qualified eye prosthesis company in Baltic states and has been working since 1991. Different seminars about eye prosthesis speciality and connected medical problems and […]

Konferences un referāti

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA Konferences un referāti ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЛАЗНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОРГАНОУНОСЯЩИХ ОПЕРАЦИЙ На основании анализа результатов 117 операций определены оптимальные варианты применения различных по структуре аллотрансплантатов серии Аллоплант для формирования опорно-двигательной культи после удаления глаза. Разработана тактика оперативных вмешательств, при создании культи для ношения протеза в зависимости от анатомических особенностей положения здорового глаза […]